મને મૂંઝવતા સવાલો – 25


જ્યારે રાજકરણીઓ જ સંડોવાએલા હોય ત્યારે વિદેશોની બેંકોમાંથી કાળુ નાણુ ભારત પરત આવે એવી કોઇ શક્યતાઓ લાગે છે?

Advertisements

About Soham Desai

I am in IT field since 1975. I used to be redical in my young age, but now I am disappointed with them. Still think that they are better. Not I am not Atheist, but do not believe in blind faith.
This entry was posted in મને મૂંઝવતા સવાલો. Bookmark the permalink.

One Response to મને મૂંઝવતા સવાલો – 25

  1. Ramesh Patel કહે છે:

    કાગડા યુગો વિત્યા પણ ધોળા ના થયા પણ આ
    કાળા રૂપીયા પગ કરી જઈ ધોળા થઈ જશે ..આ કળીકાળ છે.
    કોણ કોને પકડે..પગ તળે જ રેલા.
    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s